nieuws

Huidig coronascenario Schoolvoetbal 2021
Ondanks alle onzekerheden willen we ons daarom voorbereiden op een scenario waarin het schoolvoetbaltoernooi dit jaar ‘gewoon’ plaats gaat vinden. Uiteraard wel op een veilige en verantwoorde manier en alleen als de op dat moment geldende overheidsmaatregelen dit toestaan en de basisscholen weer volledig zijn opgestart. Door nu tijdig te starten met de voorbereidingen zorgen we ervoor dat we – als de situatie dit toelaat – basisschoolleerlingen dit jaar alsnog de mogelijkheid bieden om op een leuke en verantwoorde manier te sporten en te bewegen! We zien het schoolvoetbaltoernooi als één van de leuke activiteiten die dit schooljaar nog wel doorgaan, eventueel in de maanden mei of juni.

voorbereiding en planning
De planning voor het KNVB schoolvoetbal 2021 is voorlopig als volgt*:

April/ mei | lokale schoolvoetbal toernooien
Woensdag 19 mei | regio finales
Woensdag 2 juni | district finales
Woensdag 9 juni | landelijk finale
*onder voorbehoud. Planning is afhankelijk van geldende corona-restricties en van de lokale organisatoren. Neem contact op met je lokale organisator voor de exacte speeldata.

Rol verenigingen
Veel amateurverenigingen zijn gastheer van de lokale Schoolvoetbaltoernooien. Schoolvoetbal is voor veel verenigingen een middel van werving van nieuwe leden, onder de deelnemende meiden en jongens. Mocht het weer toegestaan zijn om wedstrijden te spelen, tegen andere verenigingen, hopen we ook dat verenigingen hun sportpark openstellen voor de jongens en meiden van de lokale basisscholen. Hierdoor kan het Schoolvoetbaltoernooi doorgang vinden en hopelijk levert het ook veel nieuwe leden voor de verenigingen op.

Vragen of ondersteuning?
We realiseren ons dat er mogelijk vragen zijn of ondersteuning gewenst is. Neem dan contact op via info@knvbschoolvoetbal.nl.