8 maart 2021

Focus op lokaletoernooien, maar geen finaledagen KNVB Schoolvoetbal in 2021
Vanwege de blijvende restricties rondom het teamsporten, waarin alleen binnen eigen teams mag worden gevoetbald, plus het gebrek aan duidelijk perspectief is het op dit moment nog onduidelijk wanneer er KNVB Schoolvoetbal toernooien met wedstrijden tussen scholen en schoolklassen mogen plaatsvinden.

Vanuit de resultaten uit de poll blijkt tevens dat een groot deel van organisatoren en scholen op dit moment nog wat terughoudend is, wat we volkomen begrijpen. Vooropgesteld willen wij niets liever dan zoveel mogelijk basisschoolleerlingen zien voetballen op hun schoolvoetbaltoernooi!

Vandaar dat we de keuze hebben gemaakt om dit jaar af te zien van regio-, districts- en landelijke finaledagen en de focus op de lokale toerooien te leggen. Dit met het argument dat we daarmee iedereen zoveel mogelijk tijd en ruimte geven om ergens dit schooljaar nog een schoolvoetbaltoernooi te organiseren, bijvoorbeeld in juni.

Vanzelfsprekend mits dat dat vanuit de overheid toegestaan is en het op een verantwoorde manier kan worden georganiseerd. Alsnog hebben we alle begrip voor alle andere keuzes die gemaakt worden door de organisatoren.

Vanuit de regio Utrecht hebben we Patrick Bruggeman bereid gevonden om zijn standpunt en keuzes met ons te delen.

Alternatieve en coronaproof invullingen KNVB Schoolvoetbal 2021
In de tussentijd werken wij aan verschillende ideeën en invullingen die ongeacht de corona-restricties sowieso plaats kunnen vinden en waaraan alle basisschool leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 kunnen deelnemen. Dus ook als er helaas geen fysieke toernooien op lokaal niveau plaats kunnen vinden. Natuurlijk nemen we jullie mee in de ontwikkelingen hiervan. Mocht je zelf een corona-proof alternatief idee in gedachten hebben, neem dan vooral contact met ons op en wie weet kunnen we met jouw bijdrage dan nog steeds iets te geks neerzetten voor alle leerlingen!

februari 2021

Huidig coronascenario Schoolvoetbal 2021
Ondanks alle onzekerheden willen we ons daarom voorbereiden op een scenario waarin het schoolvoetbaltoernooi dit jaar ‘gewoon’ plaats gaat vinden. Uiteraard wel op een veilige en verantwoorde manier en alleen als de op dat moment geldende overheidsmaatregelen dit toestaan en de basisscholen weer volledig zijn opgestart. Door nu tijdig te starten met de voorbereidingen zorgen we ervoor dat we – als de situatie dit toelaat – basisschoolleerlingen dit jaar alsnog de mogelijkheid bieden om op een leuke en verantwoorde manier te sporten en te bewegen! We zien het schoolvoetbaltoernooi als één van de leuke activiteiten die dit schooljaar nog wel doorgaan, eventueel in de maanden mei of juni.

voorbereiding en planning
De planning voor het KNVB schoolvoetbal 2021 is voorlopig als volgt*:

April/ mei | lokale schoolvoetbal toernooien
Woensdag 19 mei | regio finales
Woensdag 2 juni | district finales
Woensdag 9 juni | landelijk finale
*onder voorbehoud. Planning is afhankelijk van geldende corona-restricties en van de lokale organisatoren. Neem contact op met je lokale organisator voor de exacte speeldata.

Rol verenigingen
Veel amateurverenigingen zijn gastheer van de lokale Schoolvoetbaltoernooien. Schoolvoetbal is voor veel verenigingen een middel van werving van nieuwe leden, onder de deelnemende meiden en jongens. Mocht het weer toegestaan zijn om wedstrijden te spelen, tegen andere verenigingen, hopen we ook dat verenigingen hun sportpark openstellen voor de jongens en meiden van de lokale basisscholen. Hierdoor kan het Schoolvoetbaltoernooi doorgang vinden en hopelijk levert het ook veel nieuwe leden voor de verenigingen op.

Vragen of ondersteuning?
We realiseren ons dat er mogelijk vragen zijn of ondersteuning gewenst is. Neem dan contact op via info@knvbschoolvoetbal.nl.